Dotační programy

Nová zelená úsporám podporuje

 • Renovace rodinných a bytových domů jako zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří
 • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – rekuperace
 • Stavbu rodinných a bytových domů v pasivním standardu
 • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Zelené střechy

V závislosti na energetické úspoře můžete ušetřit až 50 % z celkových způsobilých výdajů. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR před zahájením, v průběhu nebo po dokončení vašeho projektu, a to průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace.

Nová zelená úsporám

1. Výstavba rodinného domu – oblast podpory B
 • Žadatelem může být pouze první vlastník domu
 • Instalaci zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie provádí dodavatel s příslušným oprávněním.
 • Maximální velikost rodinného domu je 350 m2
 • Opatření je třeba dokončit do 36 měsíců ode dne akceptace žádosti
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti

2. Pořízení zdrojů energie – oblast podpory C
 • Žadatelem je vždy vlastník rodinného domu
 • Dotaci je možné získat na zdroje tepla splňující požadavky na ekodesign
 • Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti