Nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické domy

Dřevostavby z konstrukčního systému PlainWood systém splňují požadavky na výstavbu nízkoenergetického domu, což je stavba, která má spotřebu energie na vytápění menší než 50 kWh/m² za rok.

Klademe důraz na dodržování jednotlivých technologických postupů a řešení všech konstrukčních detailů. Vlastnímu projekčnímu návrhu nízkoenergetického domu předchází stavebně energetická koncepce, což je návrh optimálního řešení jak stavební části, tak také technických zařízení dřevostavby PlainWood systém.

Hlavní výhodou nízkoenergetického domu je nízká spotřeba tepla na vytápění, čímž vzniká úspora nákladů za energie. Finanční náklady na stavbu nízkoenergetického domu se výrazně neliší oproti klasické výstavbě – cca do 10 %. Návratnost vynaložených nákladů je tedy kompenzována samotným provozem domu, kdy výše úspor může dosahovat až 60% ročních nákladů na vytápění.

Jedním z tepelně izolačních materiálů, které pro dřevostavby PlainWood systém používáme, je celulózová izolace WATISOL, která má celou řadu výhod, o kterých se můžete dočíst v sekci Materiály. Předcházíme tak vzniku tepelných mostů, což jsou místa v konstrukci, kde díky oslabení tepelné izolace dochází k zvýšenému prostupu tepla a následné kondenzaci vlhkosti.

Potřebu energie na vytápění nejvíce ovlivňují tyto faktory:

  • tvarové řešení budovy a vnitřní dispozice
  • prostup tepla u obvodových konstrukcí
  • volba místa a zasazení domu do terénu
  • orientace a velikost prosklených ploch
  • tepelné zisky z vnitřních zdrojů
  • vyloučení tepelných mostů

Rádi Vám poskytneme veškeré informace týkající se požadavků na výstavbu nízkoenergetického domu z konstrukčního systému PlainWood systém.