Základní informace

DŘEVOSTAVBY PLAINWOOD SYSTÉM – INNOVATION LEADS TO SIMPLICITY

PlainWood systém je výjimečný konstrukční systém, který umožňuje výstavbu domů díky přesně vyrobeným dřevěných modulů, a to s vyloučením všech tzv. mokrých stavebních procesů či jiných spojovacích materiálů. Zjednodušeně řečeno se jedná o „stavebnicový systém“, kdy hlavním stavebním prvkem jsou již zmíněné dřevěné moduly, kterými jsou tvořeny obvodové a příčkové zdi. Díky inovacím dosahujeme optimální konstrukční efektivity, flexibility konstrukce a nadstandardních statických výsledků. Samozřejmostí je splnění všech technických a požárně bezpečnostních norem, které se pojí s hygienickou nezávadností domu a dalšími ekologickými faktory.

Hlavními přednostmi je rychlost a přesnost výstavby, lehká manipulace bez nutnosti použití strojů a především možnost postavit si dům svépomocí, což samo o sobě poskytuje nemalou časovou, ale především finanční úsporu! Díky provedeným inovacím vám zaručujeme, že podle detailně vypracovaného kladečského 3D plánu, budete schopni postavit si hrubou stavbu domu sami, kdy vám na místo stavby doručíme kompletně vyrobený dům včetně všech potřebných komponentů.  Za pomocí koordinátora stavby vás provedeme jednotlivými etapami stavby domu, kdy postavit hrubou stavbu domu o čtyřech schopných lidech, je otázkou dvou až tří dnů dle náročnosti projektu.

Díky suchému procesu výroby nedochází k vadám způsobených vlivem technologické vlhkosti. Tato výstavba je vysoce efektivní, zkracuje dobu samotné výstavby domu a je ji možné realizovat bez ohledu na roční období. Vyloučením všech mokrých stavebních procesů se výrazně  snižuje  množství stavebního odpadu, vznikají tak minimální nároky na vybavení staveniště a zatížení samotného  okolí stavby.

Dodržujeme tepelně-technické požadavky na obalové konstrukce budov, které mají stále větší význam ve spojitosti s ekonomickými a ekologickými faktory výstavby. Dřevostavby PlainWood systém jsou fungující nízkoenergetické či pasivní domy. Správně projektovaná dřevostavba má výborné akumulační vlastnosti a nízké tepelné ztráty, které zaručí snížení nákladů za vytápění. Při dodržení daných technických parametrů je spotřeba energie na m2 nižší, než u tří pokojového panelového bytu.

Nespornou výhodou dřevěných konstrukcí jsou funkční, technologické a estetické vlastnosti dřeva. Dřevo má schopnost regulovat interiérovou vlhkost a zároveň je dobrý izolant s nízkou přírodní radiací. Domy ze dřeva zaručují zdravé bydlení bez alergenů, což je v dnešní době důležitým aspektem.