Správa nemovitostí

Poskytujeme kompletní správu nemovitostí, do které spadají ekonomické, provozní a také stavebně technické služby. Zajišťujeme vedení účetnictví a zpracování smluv týkající se spravovaného majetku. Mezi hlavní úkony patří:

  • zpracování předpisů plateb, evidence úhrad, upomínání neplatičů
  • rozúčtování nákladů na služby a následné vyúčtování záloh
  • hlídání platnosti revizí a dodržování bezpečnostních předpisů
  • zastupování SVJ při jednání s dodavateli a na úřadech
  • zpracování oznámení o výši čerpání „fondu oprav“
  • zajištění běžných oprav a činností dle pokynů SVJ
  • vedení aktuální evidence vlastníků bytů
  • sestavení přehledů hospodaření SVJ